Pridajte sa k 17,000+ odberateľom - Získajte E-book: Ako hľadať diery na trhu ZADARMO! 🔥

Ako získať podporu na podnikanie: dotácie a granty 2021 – 2027

24.9. 20213255x

Granty 2021 – 2027

Startupy, malí a strední podnikatelia, ale aj veľké firmy majú k dispozícii rôzne formy finančnej či nefinančnej pomoci. Jednou z nich sú nenávratné finančné príspevky, takzvané granty a dotácie. Tie si väčšinou oprávnene spájame so slovom eurofondy aj keď tie sú len jedným z dotačných zdrojov. Tých existuje podstatne viac

V programovom období 2021 – 2027 by na Slovensko malo prísť takmer 13 miliárd eur z eurofondov a viac ako 6 miliárd eur z Plánu obnovy, čo pre vás vytvára vysokú šancu získať grant práve pre vaše podnikanie. Na nasledujúce roky to budú najdôležitejšie zdroje nenávratnej finančnej podpory.

Treba ešte spomenúť, že z predošlého programového obdobia majú potenciálni žiadatelia na Slovensku, pre svoje projekty, stále k dispozícii približne 8 miliárd eur v podobe grantových výziev. Sú to financie, ktoré máme možnosť čerpať do roku 2023.

Eurofondy z nového programového obdobia by mali byť k dispozícii až do roku 2029 a mali by byť použité na napĺňanie 4 základných cieľov:

 • inteligentnejšia Európa
 • ekologickejšia bezuhlíková Európa
 • prepojenejšia Európa
 • sociálnejšia Európa.  

Inovácie a zelené témy

Z hľadiska podpory podnikania budú kľúčové „zelené a environmentálne témy“, inovácie a digitalizácia. Slovensko zaznamenáva v posledných rokoch klesajúcu tendenciu počtu podnikov v súvislosti s inovačnou aktivitou. Nízka je aj intenzita kooperácie medzi verejným a súkromným sektorom, klesá počet výskumníkov v podnikovom sektore, aj počet mladých výskumníkov. 

Na úrovni malých a stredných podnikov je využívanie možností digitalizácie stále nedostatočné. Kvôli štruktúre priemyslu v najbližšom desaťročí nahradia automatizované technológie, roboty a umelá inteligencia mnoho pracovných miest. Riešením by mala byť výrazná podpora digitalizácie formou grantov a dotácií práve v rokoch 2021 až 2027

Hlavné oblasti grantovej podpory podnikateľov

Oblastí podpory bude viacero. Z hľadiska dotačného zdroja možno pre programové obdobie 2021 – 2027 zdroje rozdeliť na 3 hlavné skupiny:

 • eurofondy
 • plán obnovy
 • ďalšie zdroje (dotácie zo štátneho rozpočtu, komunitárne programy EK, Horizont Európa a podobne)

Napriek tomu, že v tomto momente ešte nepoznáme konkrétne grantové výzvy, okruhy tém podpory by mali byť nasledovné:

 • podpora digitálnych technológií a výskumu 
 • spolupráca výskumných inštitúcií a VŠ s podnikmi 
 • digitálna a dátová ekonomika 
 • energetická efektívnosť podnikov 
 • podpora energie z obnoviteľných zdrojov 
 • rozvoj inteligentných energetických sietí 
 • predchádzanie vzniku odpadov, recyklácia ochrana prírody a 
 • rozvoj infraštruktúry pre alternatívne formy dopravy 
ako získať grant v roku 2021-2027

Ako sa môžete pripraviť?

V prvom kroku sa treba pozrieť kam bude smerovať podpora. Už teraz je možné povedať, ktoré oblasti budú najviac podporované. Treba sa zamyslieť nad vlastnými projektmi, ktoré by v rámci týchto oblastí mohli získať podporu. Pri príprave je kľúčové zadefinovať si projektové zámery vhodné na grantové financovanie a sledovať aktuálne výzvy. Aktuálne aj plánované výzvy môžete nájsť napríklad v databáze Grantexpert.sk.

Budúci žiadatelia by nemali zabudnúť na formálne a finančné podmienky, ktorých splnenie je podmienkou pre získanie dotácií. Vďaka bezplatným online nástrojom ako napríklad „Overovač oprávnenosti“ viete behom niekoľkých sekúnd zistiť či spĺňate základné formálne podmienky pre získanie grantov a dotácií. Treba si tiež uvedomiť, že príprava a realizácia projektu je „beh na dlhú trať“, ktorý však v cieli môže priniesť želané ovocie. 

Dotácie a granty 2021 – 2027

Dúfam, že bol pre vás tento článok prínosný a podarí sa vám získať financovanie vaše nápady na podnikanie.

Veľa štastia!